Monday, 14/10/2019 - 06:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh sách thí sinh theo phòng thi

Ngày ban hành:
02/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo phương thức tuyển sinh lớp 10 2019-2010

Ngày ban hành:
25/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực