Monday, 14/10/2019 - 06:05|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA
 • Nguyễn Chế Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân toán học
  • Điện thoại:
   0915054177
  • Email:
   chelinh1@gmail.com
 • Nguyễn Đình Thứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Ngô Thị Xuân Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0915334181
  • Email:
   ngoxuansuong@gmail.com
 • Lâm Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   914095995
  • Email:
   lamthuytan@gmail.com
 • Phan Trung Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường - Giáo viên vật lý
  • Điện thoại:
   0941072575
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường - Giáo viên thể dục
 • Hồ Thanh Nhã Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường - Bí thư chi đoàn 12A1
 • Trương Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên ban thường vụ - Bí thư chi đoàn giáo viên