Monday, 14/10/2019 - 06:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA
 • Nguyễn Chế Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân toán học
  • Điện thoại:
   0915054177
  • Email:
   chelinh1@gmail.com
 • Nguyễn Đình Thứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân